+45 89 12 44 00
skive@sosu-stv.dk

Når lovforslaget om minimumsnormeringer ligger klar senere på året, er det op til kommunerne at indfri de politiske ambitioner om mere faglært personale til vores børn. Kommunerne skal sammensætte deres pædagogiske personale i daginstitutionerne for fremtiden, og her bør de kigge mere i retning af de pædagogiske assistenter som en oplagt løsning på at skabe det faglige løft.

Af Jakob From Høeg, direktør for Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg

Desværre er kun 8 procent af personalet i landets daginstitutioner pædagogiske assistenter, mens 30 procent er ufaglærte medhjælpere. De tal efterlader et stort potentiale for den politiske ambition, og der er al mulig god grund til at ændre på billedet fremover.

Vigtigt med faglært arbejdskraft

De pædagogiske assistenter er en fagligt stærk gruppe, som med pædagogisk faglig viden i rygsækken og en praksisnær uddannelse bag sig kan bringe yderligere kvalitet ind i institutionerne. De pædagogiske assistenter har en særlig faglig kompetence i at skabe aktiviteter inden for udeliv, sundhed, bevægelse og digital kultur. Områder, der er kommet større fokus på de seneste år, og det vil der fortsat være i de kommende.

Ligeledes ligger der i den pædagogiske assistentuddannelse gode muligheder for at løfte de ufaglærte pædagogmedhjælpere og dagplejere til faglærte. Ni ud af ti dagplejere har ikke en pædagogisk uddannelse, men ofte mange års erfaring, og på bare ét år kan de få en pædagogisk assistentuddannelse og bringe teori og viden ind i deres arbejde.

Den praksisnære uddannelse, som de pædagogiske assistenter tager med sig ud i institutionerne, gør dem særligt stærke til at udføre aktiviteter, der understøtter børnenes udvikling, og vi oplever, at elever og dimittender supplerer pædagogernes kompetencer og skaber en faglig dynamik, der løfter det professionelle fællesskab og det faglige niveau i institutionerne.

En stærk og meningsfuld gruppe 

Det har man i stigende grad også fået øjnene op for ude i institutionerne, og vi kan konstatere, at flere af vores elever kommer direkte i pædagogisk arbejde efter endt uddannelse end tidligere. Tilbagemeldingerne fra vores elevers praktiksteder er mere end positive. Her mærker lederne og det øvrige pædagogiske personale, hvordan vores elever omsætter den faglige viden, de får på uddannelsen, til konkrete og meningsfulde pædagogiske aktiviteter for børnene.

Samtidig er vores elever i stand til at reflektere over deres egen kunnen, de er stærke i kommunikationen med både forældre og kolleger og de har gode samarbejdsevner med det øvrige personale. 

Minimumsnormeringer atter i fokus 

Minimumsnomeringerne er med et snuptag blevet aktualiseret i daginstitutionerne på grund af coronakrisen. Det er blevet mere tydeligt for alle, at mere personale øger børnenes trivsel. Nu ønsker flere partier at fremrykke minimumsnormeringerne, så der kommer mere personale allerede inden 2025.

Mere personale gør en forskel, men vil vi hæve kvaliteten af vores institutioner, gør flere hænder det ikke alene. Kommunerne bør fortsat have fokus på at basere normeringerne på faglært personale. Det er ikke ligegyldigt, hvem de flere hænder sidder på.

Skal vi i fremtiden give børnene og deres forældre de bedst mulige pædagogiske tilbud, kan vi kun opfordre til, at aftalepartierne skriver de pædagogiske assistenter ind i normeringerne.

Ovenstående indlæg af skrevet af Jakob From Høeg, direktør for Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg – sammen med direktørerne for de øvrige uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland, der uddanner pædagogiske assistenter: Maria Dyhrberg Rasmussen, direktør for Randers Social- og Sundhedsskole, Anette Schmidt Laursen, direktør for SOSU Østjylland, Susanne Tellerup, der er uddannelsesdekan for de pædagogiske uddannelser ved VIA samt Mads Schmidt Haagensen, direktør for Social og Sundhedsskolen Herning.

Indlægget herover har været bragt i Politiken den 20. juni.

 Husk de pædagogiske håndværkere i minimumsnormeringerne

 jfh tavlesk

Af Jakob From Høeg, direktør for Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg

Der er minimumsnormeringer på vej i daginstitutionerne, og kommunerne kan med fordel se i retningen af de pædagogiske assistenter som en del af løsningen.
I disse uger skal kommunerne indmelde til Undervisningsministeriet, hvor mange der skal uddannes i 2021 og antallet af uddannelsespladser bør følge med de kommende minimumsnormeringer.

Kære borgmestre og byrådspolitikere i de midtjyske kommuner.

Med beslutningen om minimumsnormringer i daginstitutioner vil I over de kommende måneder træffe vigtige beslutninger om, hvem der skal passe vores børn i vuggestuerne og børnehaverne. Således skal I i juni måned melde ind til Undervisningsministeriet, hvad I forventer der bliver brug for af uddannet personale i de kommende år, og dermed også, hvor stort uddannelsesbehovet for pædagoger og pædagogiske assistenter bliver.

Regeringen indgik sammen med dens støttepartier og Alternativet i februar en aftale, som udmønter de første 500 millioner kroner afsat på finansloven for 2020 til den løbende indfasning af minimumsnormeringer i landets daginstitutioner. Ifølge ministerens udmelding vil de afsatte midler række til ansættelse af mindst 1050 fuldtidsansatte pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

Det er et vigtigt første skridt mod at sikre større kvalitet på daginstitutionsområdet, og som leverandører af veluddannet arbejdskraft til det pædagogiske arbejdsmarked er vi naturligvis glade for, at der er udsigt til mere personale i daginstitutionerne.

Men skal vi lykkes med at hæve kvaliteten i daginstitutionerne og øge trivslen hos børnene, bør normeringerne basere sig på faglært arbejdskraft. Som det er nu stiller aftalen kun krav om, at den nuværende personalesammensætning som minimum skal fastholdes.

Derfor er det også vigtigt, at man i kommunerne kigger fremad og sørger for at dimensionere uddannelserne, så de matcher fremtidens behov. Ellers vil vi snart mangle faglærte hænder i institutionerne.

I disse uger er dørene på de midtjyske social- og sundhedsskoler og VIA University College ved at åbne sig igen for de hundredevis af pædagogiske assistentelever, der er ved at uddanne sig til at gøre en forskel ude i institutionerne, når de har færdiggjort deres uddannelse.

Samtidig gør vores elever i praktik en stor forskel i vuggestuer, børnehaver og SFO og indskoling, særligt lige nu, hvor der er brug for mange kompetente medarbejdere i en hverdag, der er forandret på grund af Covid-19.

Det handler om pædagogisk kernefaglighed

Desværre er de pædagogiske assistenter ofte en overset faggruppe, i spillet om normeringer. Eksempelvis anses en pædagogisk assistent teknisk set ikke som faglært i opgørelsen af personalet, på trods af, at de har en treårig uddannelse bag sig. Ifølge en opgørelse fra FOA, er kun otte procent af personalet i landets daginstitutioner pædagogiske assistenter, mens 30 procent er ufaglærte pædagogmedhjælpere.

Og det er en skam. For de pædagogiske assistenter er dygtige og velkvalificerede hænder, der bygger på pædagogisk kernefaglighed som nærvær, omsorg og tryghed og dertil ofte er specialiseret i udeliv, bevægelse og fremtidens teknologi på børneområdet. Det er der heldigvis flere og flere institutioner, der får øjnene op for, og vi oplever, at flere og flere af vores elever kommer direkte i pædagogisk arbejde efter endt uddannelse end tidligere.

Det synes derfor fuldstændig oplagt for kommunerne og politikerne ved forhandlingsbordet at kigge i retning af de pædagogiske assistenter som en større del af løsning på at øge andelen af faglært personale i institutionerne. Pædagogiske assistenter kan gå direkte ind i institutionerne og bidrage med både at øge normeringerne og løfte det faglige niveau til glæde for børnenes trivsel og udvikling. 

Men det kræver, at man ansætter langt flere pædagogiske assistenter, og at man kigger fremad og dimensionerer uddannelsen, så de mange unge, der ønsker en uddannelse som pædagogisk assistent også får mulighed for det. Det er langt fra tilfældet i øjeblikket, hvor flere af vores skoler har flere ansøgere end pladser.

Fra ufaglært til faglært

Derudover bør man kigge i retning af de over 7000 ufaglærte pædagogmedhjælpere, der allerede arbejder i institutionerne. På under ét år vil de fleste af dem kunne uddannes til pædagogiske assistenter og være med til at løfte det faglige niveau.

Ifølge Danmarks Statistik vil der i 2029 være omkring 61.000 flere 0-5-årige børn i Danmark, hvilket vil kræve ca. 10.000 flere voksne, hvis normeringen blot skal fastholdes på det nuværende niveau. Samtidig er det BUPL’s målsætning og anbefaling, at der arbejdes hen mod en normering, hvor der som minimum er en pædagogandel på 80 procent. Ifølge BUPL’s egne beregninger vil en sådan model for minimumsnormeringer betyde et løft på minimum 5.000 pædagoger på landsplan og koste mindst to milliarder kroner.

Det er en fin ambition, men det siger sig selv, at det ikke sådan lige lader sig gøre at tilvejebringe 5.000 pædagoger med et snuptag. Derfor bør politikerne og institutionerne også skele til andre og mere effektive veje til at øge andelen af den faglærte pædagogiske arbejdskraft i daginstitutionerne.

De ufaglærte pædagogmedhjælpere med flere års praksiserfaring er helt givet både særdeles erfarne og værdifulde for institutionerne, men fra et pædagogfagligt synspunkt er der behov for at alle medarbejdere i institutionen i højere grad kan forstå og reflektere over deres egen praksis på et fagligt grundlag, hvis vi skal lykkes med at hæve kvaliteten i vores daginstitutioner.

Genvej til høje ambitioner

Den pædagogiske assistentuddannelse er en genvej til at indfri dén ambition. En ufaglært pædagogmedhjælper over 25 år og med minimum to års pædagogisk erfaring kan på under ét år gennemføre den pædagogiske assistentuddannelse og på den måde vende tilbage til institutionen som faglært med ny pædagogfaglig viden og papir på sine kompetencer. Institutionen modtager desuden fuld lønrefusion for den ansattes uddannelsesaktiviteter.

Vi skal lykkes med ambitionen om minimumsnormeringer, for vi ved, at flere hænder i daginstitutioner gør en positiv forskel for børns trivsel og for deres udvikling. Men det forudsætter samtidig, at minimumsnormeringerne baserer sig på faglærte hænder, hvis vi skal lykkes med at hæve kvaliteten og øge trivslen i vores daginstitutioner.

Så kære lokalpolitikere. Husk at kigge fremad, når I tager stilling til uddannelsesbehovet i jeres kommune for de kommende år. Vi skal huske at uddanne nok, så børn og unge får de mest optimale rammer og dygtigste voksne omkring sig. Og hvorfor ikke kigge mod de løsninger, der ligger lige for, så vi hurtigt kan skabe endnu bedre og fagligt stærke rammer for vores børn?

Vores pædagogiske assistentelever er i hvert fald klar til at gå ud og gøre en forskel for vores børn og unge og vi er klar til at uddanne flere af de mange, der hvert år ønsker at blive pædagogiske assistenter.

 

Ovenstående indlæg af skrevet af Jakob From Høeg, direktør for Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg – sammen med direktørerne for de øvrige uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland, der uddanner pædagogiske assistenter: Maria Dyhrberg Rasmussen, direktør for Randers Social- og Sundhedsskole, Anette Schmidt Laursen, direktør for SOSU Østjylland, Susanne Tellerup, der er uddannelsesdekan for de pædagogiske uddannelser ved VIA samt Mads Schmidt Haagensen, direktør for Social og Sundhedsskolen Herning.

Indlægget herover har i maj 2020 blandt andet været bragt i Skive Folkeblad, Horsens Folkeblad, Randers Amtsavis, Århus Stiftstidende, Vejle Amts Folkeblad og Fredericia Dagblad

Videnscenter samarbejde

Social- og Sundhedsskolens tætte samarbejde med Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark fortsætter.

Det oprindelige samarbejde omfattede to projekter, hvor SOSU-STV udarbejde to Virtual Reality-tiltag. Det ene en 360 graders video som omhandlede hjerte-lungeredning, og det andet en Virtual Gaming Simulation (VGS), der indeholder spilelementer til at bibringe viden og eksperimenterende tilgang til et emne.

Begge projekter er siden brugt til både introelever og til undervisningsforløb til både brobygningselever og grundforløb 2 elever på den pædagogiske assistentuddannelse.

I 2020 vil det omhandle psykiatrien. På SOSU-STV har vi en del materiale, som vi benytter i undervisningen, men eleverne har efterspurgt de nye teknologier. Derfor er vi ved at undersøge, om vi igen kan bruge elementer som Virtual Reality eller VGS, og dermed give elever muligheder for at vælge handlinger.

De to projekters undervisningsforløb kan i øvrigt hentes på portalen Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark, hvor du også kan læse mere om samarbejdet.

https://videnscenterportalen.dk/vfv/2020/05/05/samarbejde-styrker-intro-og-brobygningselever-paa-sosu-omraadet/

 Online2

Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg har haft stor succes med online-undervisning af nu flere end 500 primært kommunalt ansatte i forbindelse med corona-krisen.

Mange funktioner hos kommunerne blev efter nedlukningen den 11. marts hurtigt omorganiseret, så det blev nødvendigt at omskole flere personalegrupper til at kunne træde ind i sundhedsberedskabet.

Online-kurserne fra SOSU-STV er specielt designet til netop personale med tidligere faglig baggrund som sosu’er, sygeplejersker eller andre, der vil kunne få genopfrisket deres viden og færdigheder, så de kan klare de opgaver, som corona-situationen i Danmark kaster af sig.

I tilbagemeldingerne har ca. 98 % af kursisterne været tilfredse eller meget tilfredse med forløbene. De angiver at kursusforløbene klart har givet dem den fornødne viden, som de kan bruge i den situation, de står i lige nu.

- Enkelte kursister har endda spontant henvendt sig til underviserne og udtrykt deres begejstring over forløbet, fortæller underviser og konsulent Annie Schulz fra SOSU-STV.

Siden har SOSU-STV også udformet online-kurser til personale ved kommunernes dagsinstitutioner, skoler og øvrige dagtilbud, hvor det efter den begyndende genåbning har været hygiejne-kurser, der har været i fokus.

Online-kurserne er typisk forløb, som kursisterne kan gennemføre i eget hjem over to gange seks timer. De skal blandt andet læse og gennemgå nogle forskellige oplæg, ligesom der er lavet film, øvelser og spørgsmål til refleksion.

Kurserne er udviklet af flere af SOSU-STV’s undervisere, der i dagene efter nedlukningen satte sig sammen via Skype-møder og pr. mail for at udvikle og målrette kurserne til de forskellige personalegrupper.

De to kurser har omhandlet hygiejne og introduktion til plejeopgaver, hvor hygiejne, personlige pleje, forflytning og ergonomi, medicinadministration, observation og bl.a. førstehjælp har været emner.

Det er primært Thisted, Morsø og Skive kommuner, der har tilbudt én af de indtil videre ni kursusforløb til deres personale. Og skaren af faggrupper er lang:

Således har både sygeplejersker, terapeuter, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagoger, fysio-/ergoterapeuter, klinikassistenter, lærere, pedeller, studerende, biologer, kantinepersonale været en del af kursisterne.

Læs også Skive Folkeblads artikel her om Thomas Mikkelsen, der var med på ét af kurserne.

Lørdag den 16. maj 2020 modtog SOSU-STV ”Bekendtgørelse nr. 626 af 16. maj 2020 om ændring af bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19”. Bekendtgørelsen træder i kraft i dag den 18. maj. Det betyder følgende:

Grundfag på grundforløb og hovedforløb:
Frem til sommerferien ophøjes standpunktskarakter til prøvekarakter på både hovedforløb og grundforløb – uanset hvor lang tid de har tilbage i uddannelse. Tidspunkt for afgivelse af standpunktsbedømmelse skal finde sted, når sidste undervisningsforløb i faget er afsluttet.

Elever der ikke består via deres standpunktskarakter tilbydes en prøve. I forhold til tidspunkt for eventuel prøve, så aftales dette i leder-chefgruppen.

GF2 – Afsluttende prøve:
På GF2-forløbene frem til sommerferien ophøjes standpunktskarakter til prøvekarakter. Tidspunktet for afgivelse af bedømmelse afventer endelig dato.

Elever der ikke består via deres standpunktskarakter tilbydes en prøve.

Uddannelsesspecifikke fag på hovedforløb med mindre end 365 dage:
De uddannelsesspecifikke fag og øvrige afsluttende prøver gennemføres som udgangspunkt med fysisk tilstedeværelse på skolen.

Flere oplysninger kan findes på ”Holdets rum” på Moodle, find informationer dér efterhånden, som de frigives.

Login:

Moodle: sosustv.praxis.dk 

Office 365/Sharepoint/Outlook: portal.supportcenter.dk  

Husk det er samme brugernavn begge steder – men login-koderne kan være forskellige, hvis man har ændret sin kode (UniLogin)

Moodle: sosustv.praxis.dk 

Office 365/Sharepoint/Outlook: portal.supportcenter.dk  

Husk det er samme brugernavn begge steder – men login-koderne kan være forskellige, hvis man har ændret sin kode (UniLogin)

Orientering om SOSU STV’s skoledrift frem til 30. marts 2020

SOSU STV følger de rammer og vilkår, som er blevet givet fra regering og fra Børne- og Undervisningsministeriet. Skolen har derfor lukket for adgang fra den 13. marts kl. 12 og indtil den 30. marts 2020.

Det betyder, at eleverne, som går på skolen, og ikke er i praktik, skal følge online/digital hjemmeundervisning.

Underviserne tilrettelægger elevernes undervisning ud fra det, som var planlagt i Moodle de kommende 14 dage. Den digitale læringsplatform for undervisning skal nu vise sit værd i endnu højere grad end i det daglige arbejde!

Der er følgende rammer for undervisningen:

Eleverne arbejder ud fra de retningslinjer, underviserne giver i ”Holdets Rum” i Moodle.

Alle elever vil på daglig basis blive kontaktet af deres undervisere i løbet af de dage, skolen skal holde bygningerne i Skive, Thisted og Viborg lukket.

Kan underviseren ikke opnå kontakt med den enkelte elev i løbet af skoledagen, skal eleven registreres for fravær, jf. retningslinjerne fra ministeriet.

Rammerne for undervisernes daglige kontakt med eleverne fremgår af retningslinjerne i ”Holdets Rum”.

Elever, der er tildelt Specialpædagogisk Støtte vil endvidere blive kontaktet og få støtte af SPS-medarbejderne med SPS.

Ved sygdom skal eleverne gøre som vanligt og melde sig syg på Elevplan.

Har en elev behov for at kontakte en elevkoordinator kan man kontakte vedkommende. I forhold til administrationen bedes man sende en mail.

Vedr. eksamen:

  • Vedr. de elever, der skal til afsluttende prøver:
    Skolen gør, hvad der er muligt for at disse eksaminer kan gennemføres. Der vil være en kommunikation direkte til de enkelte elever om eksamen.
  • Vedr. de elever, der skal til prøve i uddannelsesspecifikke fag:
    Indtil videre følger alle elever den hidtidige plan.

Alle elever, der skal starte i praktik i perioden 16. marts til 30. marts, skal møde op på praktikstedet, med mindre de hører andet fra arbejdsgiver.

Elever skal holde sig orienteret via Sharepoint og ”holdets rum” i Moodle. Der er også her, evt. ændringer til ovenstående bliver meldt ud.

Se evt. flere oplysninger her: https://sosu.dk/spoergsmaal-og-svar-om-coronavirus-covid-19/


VIGTIGT: Elever, der har brug for at låne en iPad eller en bærbar computer til at tilgå Moodle med, kan hente en sådan på skolens matrikler fredag 13. marts 2020 fra 8-12. Herefter er skolen lukket for adgang for elever!

Til elever på SOSU STV.

Fra og med i morgen, torsdag den 12. marts, er der ikke undervisning på SOSU STV, og man forventes ikke at møde op.
Man skal holde sig orienteret på skolens facebook og/eller sharepoint.

Der vil blive kommunikeret yderligere information ud senest fredag den 13. marts kl. 12.00.
Skolen arbejder på, at man kan foretage selvstudium el. lign. i løbet af de 14 dage.

Alle elever, der er i praktik i løbet af de kommende 14 dage, skal følge arbejdsgivernes anvisninger på praktikstedet.
Med mindre man hører andet, skal man møde op.

Pleje- og sundhedspersonale er undtaget fra regeringens opfordring til at blive hjemme fra arbejdspladsen.

Se evt mere her: https://sosu.dk/spoergsmaal-og-svar-om-coronavirus-covid-19/

Med venlig hilsen
Ledelsen af SOSU STV.

På Social- og Sundhedsskolen STV følger vi nøje udviklingen vedrørende Corona/Covid-19.

Det betyder også, at vi følger Sundhedsstyrelsens og de øvrige danske myndighedernes anbefalinger i alle henseender.

Derfor opfordres både elever på skolen, elever i praktik og alle ansatte på skolen også til at holde sig orienteret om forholdene og efterleve de forholdsregler, som myndighederne anbefaler.

Blandt andet skal alt social- og sundhedspersonale, der har rejst i særlige risikoområder, blive hjemme i 14 dage efter hjemrejse for at hindre eventuel smitte i at sprede sig. Dette for at tage et særligt hensyn til ældre og svækkede borgergrupper.

Sundhedsstyrelsen anbefaler ligeledes at andre medarbejdere bliver hjemme i to uger, hvis man efter den 2. marts kommer til Danmark fra risikoområder. 

Dertil kommer de gode råd om at forebygge smitte ved at vaske hænder tit, bruge håndsprit, hoste og nyse i et ærme og undgå eller begræns fysisk kontakt m.v.

Myndighederne har lavet en fælles hjemmeside med alt om Corona/Covid-19. Her er der sidste nyt samt mange nyttige informationer og links til andre konkrete hjemmesider om emnet.

Plakat Hensigtsmaessig adfaerd i hverdagen

På grund af de nyeste anbefalinger fra myndighederne i forbindelse med coronavirus, er det besluttet at udsætte to planlagte temaeftermiddage for praktikvejledere, der skulle have været afholdt på Social- og Sundhedsskolen STV i henholdsvis Skive og Thisted.

Udsættelsen af temaeftermiddagene sker for at vise ansvarlighed og gøre det bedst mulige for at undgå en potentiel smitterisiko blandt deltagerne.

Møderne var planlagt i Skive onsdag den 11. marts og i Thisted onsdag den 18. marts.

Der er IKKE konstateret smittede på vores afdelinger, så udsættelserne sker alene på baggrund af myndighedernes nye anbefalinger og vejledninger.

SOSU-STV vil melde nye datoer ud på et senere tidspunkt.

Simulationsmagasin

I perioden 2017-2019 har de fem social- og sundhedsskoler i Region Midtjylland samarbejdet om det midtjyske simulationsprojekt.

Her har skolerne fokuseret på at højne kvaliteten og effekten af teknologiunderstøttet og simulationsbaseret undervisning på social- og sundhedsuddannelserne samt at etablere pædagogisk og fagligt ambitiøse standarder for simulation.

Læs om projektet og om simulation generelt i det elektroniske magasin, der er udgivet i forbindelse med projektet, her:

https://issuu.com/sosuranders/docs/simulation__2

Vi er glade for og stolte af at kunne byde dig velkommen til en ny og moderne version af sosu-stv.dk

Det er med glæde, at SOSU Skive, Thisted, Viborg lancerer en ny hjemmeside. En hjemmeside der ikke kun rummer viden om vores uddannelsestilbud og SOSU STV generelt, men som gerne skulle gøre det på en langt mere overskuelig måde.

SOSU STV har længe haft behov for et nyt ansigt udadtil. Vi er sikre på, at vores faglige omdømme er stærkt, og at alle vores elever er stolte af den uddannelse, de er i gang med, men vores ansigt på nettet, har desværre længe været med et forældet udtryk. Derfor er det med oprigtig glæde, at vi nu har en hjemmeside, som er på højde med de uddannelser, vi leverer hver dag på alle tre matrikler.

Vi har mange spændende uddannelser, og det skal naturligvis afspejles i hjemmesiden, der for mange er den første kontakt med skolen. Hjemmesiden skal give et godt billede af en uddannelsesinstitution i udvikling og kvalitet og give den samme faglige følelse, som alle får, når de går ind af vore døre - og alle skal føle sig velkommen.

Derfor er det også med stor optimisme, at denne hjemmeside lanceres, fordi den er et vigtigt bevis på, hvad man får og tager af uddannelser på SOSU Skive, Thisted, Viborg.

… i Viborg 4. december

Et nyt tiltag i Viborg skal få flere i arbejde. Nemlig en uddannelseskaravane, der den 4. december ruller rundt i busser med borgere over 18 år til en lang række uddannelsesinstitutioner.

Busserne besøger også Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborgs afdeling i netop Viborg. Besøgene hvert sted varer 30 minutter, og der vil blive mulighed for individuel vejledning og afklaring af spørgsmål.

Læs meget mere om karavanen her

Digital imagekampagne for øget rekruttering til social- og sundhedsuddannelserne

Drømmer du om en spændende uddannelse, der leder til job og karriere, hvor du gør en forskel for andre mennesker? Hvor du udvikler dig faglig og personligt og har gode muligheder for videre uddannelse og specialsering? Så tag et smut forbi www.socialsundhed.dk og få mere at vide om dine mange muligheder inden for Social+Sundhed.

1280x1280 Den faglige 1

Du kan naturligvis også gå på opdagelse her på SOSU-STVs hjemmeside.

Læs meget mere om den digitale kampagne her

Ud over en fantastisk natur oplevede Karina Nonbo også et fagligt fællesskab, hvor faggrænser brydes, og alle byder ind – også en praktikant på besøg fra Danmark.
Læs her hele beretningen om en praktik i udlandet.

En ankomst der huskes

Et møde med Færøerne er for de fleste udefrakommende et møde med en uovertruffen og storslået natur. Og ja så lige en landing.

- For der er selve landingen, og så er der opbremsningen. Dét var spændende, fortæller Karina Nonbo.

Færøernes lufthavn ligger på øen Vágar og har en relativ kort landingsbane. Den er det første, der møder de fleste tilrejsende til øgruppen i Nordatlanten. Også Karina Nonbo fra Viborg og tre andre danske praktikanter fra Social- og Sundhedsskolen STV en kold januar dag i 2019.

Faeroerne1