+45 89 12 44 00
skive@sosu-stv.dk

Efter regeringens pressemøde i går står det nu klart, at vores nye ”hjemmeskole-hverdag” med digitale platforme, mail, Skype og telefoner fortsætter til og med den 13. april – altså påskeugen med.

Det betyder at de kommende afsluttende prøver for SSH-elever som udgangspunkt vil blive gennemført som en online-eksamen. Altså vil eksaminer for afsluttende hold blive afholdt online.

Videre vil forlængelsen af nedlukningen også betyde, at der frem til udgangen af april ikke vil blive afholdt prøver i alle grundfag og uddannelsesspecifikke fag. Her vil elevernes standpunktskarakterer blive ophøjet til prøvekarakterer.

Flere oplysninger kan findes på ”Holdets rum” på Moodle.

Det gælder også oplysninger for de elever, der er på vej tilbage på skolen efter endt praktikophold. Log in på Moodle og find informationer dér efterhånden, som de frigives.

Login:

Moodle: sosustv.praxis.dk 

Office 365/Sharepoint/Outlook: portal.supportcenter.dk  

Husk det er samme brugernavn begge steder – men login-koderne kan være forskellige, hvis man har ændret sin kode (UniLogin)