Telefon +45 89 12 44 00
E-mail skive@sosu-stv.dk

SKOLEN ER EN SELVEJENDE INSTITUTION UNDER STATEN.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og består af repræsentanter udpeget blandt kommuner, regioner, arbejdsgivere/arbejdstagere samt elevrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter.

Det er bestyrelsens opgave, under ansvar over for Undervisningsministeriet, at være ansvarlig for fastlæggelse af institutionens overordnede formål/visioner og for de politikker og strategier, der besluttes for at realisere de overordnede mål for institutionen.