+45 89 12 44 00
skive@sosu-stv.dk

Orientering om SOSU STV’s skoledrift frem til 30. marts 2020

SOSU STV følger de rammer og vilkår, som er blevet givet fra regering og fra Børne- og Undervisningsministeriet. Skolen har derfor lukket for adgang fra den 13. marts kl. 12 og indtil den 30. marts 2020.

Det betyder, at eleverne, som går på skolen, og ikke er i praktik, skal følge online/digital hjemmeundervisning.

Underviserne tilrettelægger elevernes undervisning ud fra det, som var planlagt i Moodle de kommende 14 dage. Den digitale læringsplatform for undervisning skal nu vise sit værd i endnu højere grad end i det daglige arbejde!

Der er følgende rammer for undervisningen:

Eleverne arbejder ud fra de retningslinjer, underviserne giver i ”Holdets Rum” i Moodle.

Alle elever vil på daglig basis blive kontaktet af deres undervisere i løbet af de dage, skolen skal holde bygningerne i Skive, Thisted og Viborg lukket.

Kan underviseren ikke opnå kontakt med den enkelte elev i løbet af skoledagen, skal eleven registreres for fravær, jf. retningslinjerne fra ministeriet.

Rammerne for undervisernes daglige kontakt med eleverne fremgår af retningslinjerne i ”Holdets Rum”.

Elever, der er tildelt Specialpædagogisk Støtte vil endvidere blive kontaktet og få støtte af SPS-medarbejderne med SPS.

Ved sygdom skal eleverne gøre som vanligt og melde sig syg på Elevplan.

Har en elev behov for at kontakte en elevkoordinator kan man kontakte vedkommende. I forhold til administrationen bedes man sende en mail.

Vedr. eksamen:

  • Vedr. de elever, der skal til afsluttende prøver:
    Skolen gør, hvad der er muligt for at disse eksaminer kan gennemføres. Der vil være en kommunikation direkte til de enkelte elever om eksamen.
  • Vedr. de elever, der skal til prøve i uddannelsesspecifikke fag:
    Indtil videre følger alle elever den hidtidige plan.

Alle elever, der skal starte i praktik i perioden 16. marts til 30. marts, skal møde op på praktikstedet, med mindre de hører andet fra arbejdsgiver.

Elever skal holde sig orienteret via Sharepoint og ”holdets rum” i Moodle. Der er også her, evt. ændringer til ovenstående bliver meldt ud.

Se evt. flere oplysninger her: https://sosu.dk/spoergsmaal-og-svar-om-coronavirus-covid-19/


VIGTIGT: Elever, der har brug for at låne en iPad eller en bærbar computer til at tilgå Moodle med, kan hente en sådan på skolens matrikler fredag 13. marts 2020 fra 8-12. Herefter er skolen lukket for adgang for elever!