Telefon +45 89 12 44 00
E-mail skive@sosu-stv.dk

Til elever på SOSU STV.

Fra og med i morgen, torsdag den 12. marts, er der ikke undervisning på SOSU STV, og man forventes ikke at møde op.
Man skal holde sig orienteret på skolens facebook og/eller sharepoint.

Der vil blive kommunikeret yderligere information ud senest fredag den 13. marts kl. 12.00.
Skolen arbejder på, at man kan foretage selvstudium el. lign. i løbet af de 14 dage.

Alle elever, der er i praktik i løbet af de kommende 14 dage, skal følge arbejdsgivernes anvisninger på praktikstedet.
Med mindre man hører andet, skal man møde op.

Pleje- og sundhedspersonale er undtaget fra regeringens opfordring til at blive hjemme fra arbejdspladsen.

Se evt mere her: https://sosu.dk/spoergsmaal-og-svar-om-coronavirus-covid-19/

Med venlig hilsen
Ledelsen af SOSU STV.