Telefon +45 89 12 44 00
E-mail skive@sosu-stv.dk

På social- og sundhedshjælperuddannelsen lærer du at støtte borgeren fysisk og psykisk i at kunne fastholde en normal livsførelse.

Du lærer at yde pleje og omsorg, arbejde aktiverende og yde praktisk bistand til såvel handicappede, syge og ældre mennesker i eget hjem.

Du arbejder selvstændigt og i samarbejde med kolleger og andre faggrupper.

Som social- og sundhedshjælper kan du arbejde i kommuner eller privat hjemmepleje.

Du har også mulighed for efterfølgende at søge ind på uddannelsen til social- og sundhedsassistent.