Telefon +45 89 12 44 00
E-mail skive@sosu-stv.dk

Ung i Velfærd hjemmeside 2

Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg har sammen med en række andre SOSU-skoler oprettet et ambassadørkorps af unge energiske elever fra vores skoler under projektet Ung i Velfærd.

De 14 unge hos os er allerede startet på opgaver med at udbrede kendskabet til vores uddannelser ved forskellige arrangementer – og det vil de fortsætte med.

I forbindelse med projektet er der oprettet en flot og informativ hjemmeside, hvor du kan møde alle vores ambassadører og finde mange andre spændende informationer om uddannelserne inden for SOSU-området.

Du kan se siden her: https://www.ungivelfærd.dk

 Ambassadørkorpset og hjemmesiden skal hjælpe med afklaring

Hvert år skal elever i folkeskolens 9. og 10. klasse vælge karrierevej. En del af de unge er nysgerrige på en karriere indenfor sundhed- og omsorg og har en drøm om at gøre en forskel og hjælpe andre. Men viden om social- og sundhedsuddannelserne, -faget, samt karriere- og videreuddannelsesmuligheder er begrænset hos både de unge, deres forældre og vejledere i folkeskolen.

Derfor er 11 social- og sundhedsskoler landet over gået sammen om projektet UNG I VELFÆRD, hvor 150 elevambassadører i alderen 16-25 år skal ud på folkeskoler, uddannelsesmesser, åbent hus-arrangementer og lignende for at møde grundskoleeleverne, fortælle om mulighederne og svare på spørgsmål om social- og sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistentuddannelserne. Ambassadørerne blive trænet af den kendte YouTuber Rasmus Brohave.

Projektet blev opstartet primo august 2021 og afsluttes i august 2022.

Følgende 11 skoler deltager  i projektet:
SOSU Nord, Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg, Randers Social- og Sundhedsskole, SOSU Østjylland, Social- og Sundhedsskolen Fredericia, Vejle, Horsens, Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland, SOSU Esbjerg, Social- og Sundhedsskolen Syd, Social- og Sundhedsskolen Fyn, SOSU H og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.

Projektet er støttet af Tietgenfonden med 1,68 mio.kr.