+45 89 12 44 00
skive@sosu-stv.dk

PÅ DET ORGANISATORISKE PLAN HAR ORGANISATIONEN 3 NIVEAUER: BESTYRELSEN, DET LOKALE UDDANNELSES UDVALG (LUU/LEU) OG SKOLENS LEDELSE.

Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg er en organisation præget af nysgerrighed og fokuseret på udvikling og personlige kompetencer. Ansatte, elever og kursister tager i fællesskab ansvar for læring, skolens udvikling og miljø.

Vi uddanner social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter og derudover tilbyder vi grundforløb indenfor indgangen sundhed, omsorg og pædagogik samt uddannelser via vores Kursus- og Udviklingsafdeling indenfor feltet.

Organistionsdiagram SOSU STV

Ledelsesmæssige ansvarsområder 30.06.2020