+45 89 12 44 00
skive@sosu-stv.dk

FÅ VEJLEDNING TIL, HVORDAN DU KAN KLAGE OVER EN AFGØRELSE. ALLE KLAGER SENDES TIL SKOLEN.

Klage over optagelse og udelukkelse fra undervisningen 

1. klageinstans: Skolen 
2. klageinstans: Undervisningsministeriet 
Regel: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr 4 af 03/01/2018  §135 stk. 2 og 4
Klagefrist: 4 uger

Klage over prøver 

1. klageinstans: Skolen 
2. klageinstans: Undervisningsministeriet 
Regel: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr 4 af 03/01/2018  §135 stk. 3
Klagefrist: 4 uger

Klager over afgørelser om forlængelser 

Klageinstans: Det faglige udvalg PASS 
Regel:  Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr. 271 af 24/03/2017
§58.

Klager over ansættelsesretlige forhold (løn, arbejdstider, opsigelse, ligebehandling osv.)

1. klageinstans: Hvis sagen drejer sig om tolkning af overenskomsten, kan parterne vælge, at sagen skal behandles i det fagretslige system. 
2. klageinstans: Faglig voldgift 
Regel: Hovedaftalen og overenskomster.

KLAGER OVER VURDERING AF KVALIFIKATIONER

Klager over en skoles afgørelser om godskrivning af uddannelseskvalifikationer

Klageinstans: Kvalifikationsnævnet 
Regel: Bekendtgørelse af lov om vurdering af uddannelseskvalifikationer nr. 571 af 01/06/2014 §5a stk. 3
Klagefrist: 4 uger