Telefon +45 89 12 44 00
E-mail skive@sosu-stv.dk

FÅ VEJLEDNING TIL, HVORDAN DU KAN KLAGE OVER EN AFGØRELSE. ALLE KLAGER SENDES TIL SKOLEN.

Klage over afsluttende standpunktskarakterer med særligt fokus på sommerterminen 2020

1. klageinstans: Uddannelsesleder + den underviser, som har afgivet standpunktskarakteren
2. klageinstans: Chefgruppe
Regel: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/boerne-og-undervisningsministeriets-breve-om-covid-19 (25.05.2020 - Klage over afsluttende standpunktskarakterer med særligt fokus på sommerterminen 2020)
Klagefrist: 5 kalenderdage efter at eleven har modtaget den afgørelse, som eleven klager over

Klage over optagelse og udelukkelse fra undervisningen 

1. klageinstans: Skolen 
2. klageinstans: Undervisningsministeriet 
Regel: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr 1619 af 27/12/2019  §139 stk. 2 og stk. 4
Klagefrist: 4 uger

Klage over prøver 

1. klageinstans: Skolen 
2. klageinstans: Undervisningsministeriet 
Regel: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr 1619 af 27/12/2019  §139 stk. 3
Klagefrist: 4 uger

Klager over afgørelser om forlængelser 

Klageinstans: Det faglige udvalg FEVU 
Regel:  Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr 1395 af 28/09/2020:
§58.

Klager over ansættelsesretlige forhold (løn, arbejdstider, opsigelse, ligebehandling osv.)

1. klageinstans: Hvis sagen drejer sig om tolkning af overenskomsten, kan parterne vælge, at sagen skal behandles i det fagretslige system. 
2. klageinstans: Faglig voldgift 
Regel: Hovedaftalen og overenskomster.

KLAGER OVER VURDERING AF KVALIFIKATIONER

Klager over en skoles afgørelser om godskrivning af uddannelseskvalifikationer

Klageinstans: Kvalifikationsnævnet 
Regel: Bekendtgørelse af lov om vurdering af uddannelseskvalifikationer nr. 571 af 01/06/2014 §5a stk. 3
Klagefrist: 4 uger