+45 89 12 44 00
skive@sosu-stv.dk

Videnscenter samarbejde

Social- og Sundhedsskolens tætte samarbejde med Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark fortsætter.

Det oprindelige samarbejde omfattede to projekter, hvor SOSU-STV udarbejde to Virtual Reality-tiltag. Det ene en 360 graders video som omhandlede hjerte-lungeredning, og det andet en Virtual Gaming Simulation (VGS), der indeholder spilelementer til at bibringe viden og eksperimenterende tilgang til et emne.

Begge projekter er siden brugt til både introelever og til undervisningsforløb til både brobygningselever og grundforløb 2 elever på den pædagogiske assistentuddannelse.

I 2020 vil det omhandle psykiatrien. På SOSU-STV har vi en del materiale, som vi benytter i undervisningen, men eleverne har efterspurgt de nye teknologier. Derfor er vi ved at undersøge, om vi igen kan bruge elementer som Virtual Reality eller VGS, og dermed give elever muligheder for at vælge handlinger.

De to projekters undervisningsforløb kan i øvrigt hentes på portalen Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark, hvor du også kan læse mere om samarbejdet.

https://videnscenterportalen.dk/vfv/2020/05/05/samarbejde-styrker-intro-og-brobygningselever-paa-sosu-omraadet/