+45 89 12 44 00
skive@sosu-stv.dk

Aktuelle kurser

Kursus titel Startdato Postnummer
Update til SOSU-området 17-08-2020 8800 (Viborg)
Praktikvejledning, PAU- og SOSU-elever, Basismodul 21-08-2020 7800 (Skive)
Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m. (Temadag) 31-08-2020 7800 (Skive)
Medvirken ved medicinadministration - pæd.pers. 09-09-2020 7800 (Skive)
Tidlig opsporing af sygdomstegn 01-10-2020 7700 (Thisted)
Arbejdet med recovery i psykiatrien 05-10-2020 7800 (Skive)
Medvirken ved medicinadministration 08-10-2020 7700 (Thisted)
Kliniske opgaver i almen praksis 19-10-2020 7800 (Skive)
Medvirken ved medicinadministration - pæd.pers. 20-10-2020 7800 (Skive)
Udvidet medicin for SOSU-assistenter 26-10-2020 7800 (Skive)
Praktikvejledning, PAU- og SOSU-elever, Basismodul 30-10-2020 7800 (Skive)
Opsporing og omsorg ved dysfagi 10-11-2020 7800 (Skive)
Demens 2 10-11-2020 7800 (Skive)
Farmakologi i somatikken 16-11-2020 7800 (Skive)
Medicinkursus SSA 17-11-2020 7800 (Skive)
Borgere med multisygdomme 23-11-2020 7800 (Skive)
Rehabilitering med borgeren i centrum 23-11-2020 7800 (Skive)
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens 30-11-2020 7800 (Skive)
Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde 02-12-2020 7800 (Skive)
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde 15-01-2021 7800 (Skive)
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 26-01-2021 7800 (Skive)
Tidlig opsporing af sygdomstegn 06-04-2021 7700 (Thisted)