+45 89 12 44 00
skive@sosu-stv.dk

Aktuelle kurser

Kursus titel Startdato Postnummer
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 09-06-2020 7800 (Skive)
Samarbejde med pårørende 17-08-2020 7700 (Thisted)
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen 18-08-2020 7800 (Skive)
Medicinadministration 19-08-2020 7700 (Thisted)
Palliativ omsorg for personer med demens 24-08-2020 7800 (Skive)
Arbejde med sindslidende med misbrug 24-08-2020 7800 (Skive)
Demens 2 27-08-2020 7700 (Thisted)
SOSU-personalets samarbejde m/det civile samfund 31-08-2020 7800 (Skive)
Demens 2 31-08-2020 7800 (Skive)
Praktikvejledning, PAU- og SOSUelever, Overbygning 01-09-2020 7700 (Thisted)
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job 07-09-2020 7800 (Skive)
Injektion af medicin 08-09-2020 7700 (Thisted)
Medvirken ved medicinadministration - pæd.pers. 09-09-2020 7800 (Skive)
Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere 14-09-2020 7800 (Skive)
Medvirken til rehabilitering 16-09-2020 7700 (Thisted)
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 28-09-2020 7800 (Skive)
Tidlig opsporing af sygdomstegn 01-10-2020 7700 (Thisted)
Arbejdet med recovery i psykiatrien 05-10-2020 7800 (Skive)
Medvirken ved medicinadministration 08-10-2020 7700 (Thisted)
Hospicemetoder i almen praksis 19-10-2020 7800 (Skive)
Kliniske opgaver i almen praksis 19-10-2020 7800 (Skive)
Medvirken ved medicinadministration - pæd.pers. 20-10-2020 7800 (Skive)
Udvidet medicin for SOSU-assistenter 26-10-2020 7800 (Skive)
Praktikvejledning, PAU- og SOSU-elever, Basismodul 30-10-2020 7800 (Skive)
Assistenten i det tværgående samarbejde 02-11-2020 7700 (Thisted)
Opsporing og omsorg ved dysfagi 10-11-2020 7800 (Skive)
Pædagogiske metoder i ældreplejen 11-11-2020 7700 (Thisted)
Farmakologi i somatikken 16-11-2020 7800 (Skive)
Borgere med multisygdomme 23-11-2020 7800 (Skive)
Rehabilitering med borgeren i centrum 23-11-2020 7800 (Skive)
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens 30-11-2020 7800 (Skive)
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens 01-12-2020 7700 (Thisted)
Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde 02-12-2020 7800 (Skive)
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde 18-01-2021 7800 (Skive)
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 26-01-2021 7800 (Skive)