Telefon +45 89 12 44 00
E-mail skive@sosu-stv.dk

Hvad er autorisation?

En autorisation er et bevis for retten til at kunne arbejde som sundhedsperson. Autorisationen er en garanti for det gennemførte uddannelsesniveau og de tilegnede kompetencer.

Flere titler for sundhedsfagligt personale er beskyttede. Det gælder også titlen som social- og sundhedsassistent. Titlen må kun anvendes af de, der er autoriserede, og har du ikke autorisation, må du kun bruge betegnelsen sundhedsmedhjælper.

Med en autorisation får du ikke en anderledes uddannelse eller en masse nye opgaver, der ligger uden for dit fag. Men fordi uddannelsen er blevet blåstemplet, bliver det nemmere at overdrage opgaver, som du har kompetencer til at udføre. 

Sådan bliver du autoriseret

Når du afslutter din uddannelse, skal du søge autorisation, før du må benytte din titel. Det er vedtaget i autorisationsloven, der har til formål at styrke patientsikkerheden og kvaliteten i det sundhedsfaglige arbejde. 

For at få din autorisation skal du efter endt uddannelse udfylde en ansøgning og betale et gebyr til Styrelsen for Patientsikkerhed. De får automatisk besked fra dit uddannelsessted om, at du har bestået din uddannelse. Herefter kan styrelsen udstede din autorisation.


Søg om autorisation her