Telefon +45 89 12 44 00
E-mail skive@sosu-stv.dk

SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE THISTED VIBORG

GÆLDER FOR ALLE AFDELINGER

Vigtige telefoniske meddelelser viderebringes af administrationen.

Hovedmailen tjekkes som hovedregel flere gange om dagen, undtaget i ferier og på helligdage.

Mails besvares normalt af de personer, som mailen er stilet til inden for 1-2 dage undtaget i ferier og på helligdage. 

Sikker mail (digital post)

Vil du sende noget til os som sikker mail fra det nye Digital Post, kan du følge disse links (eller bruge QR-koderne):

Virksomheder: http://kortlink.dk/virk/2faxw

 QR sikker post virksomheder

Private: http://kortlink.dk/borger/2faxz

 QR sikker post private