+45 89 12 44 00
skive@sosu-stv.dk

Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling

AMU nummer: 44886

Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling

Beskrivelse:
Deltageren kan håndtere voldssituationer, der opstår i forbindelse med arbejdet inden for det pædagogiske og social- og sundhedsfaglige område, ud fra gældende regler og lovgivning. Deltageren kan støtte og fastholde udviklingsperspektivet i behandlingen af den voldelige klient både i forbindelse med og efter den voldelige klientadfærd. Deltageren kan arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende. Deltageren har indsigt i klienternes baggrund for voldsudøvelse og de magt- og afmagtsmekanismer, der optræder i hjælperforholdet. Deltageren kan støtte og handle omsorgsfuldt over for både offer, udøver og observatør under og efter en voldsepisode og kan selvstændigt medvirke til, at vold anses som et fælles anliggende på arbejdspladsen.

Formål:
Formålet med uddannelsen er, at personale, der er beskæftiget med klienter, hvor muligheden for voldsudøvelse fra klientens side er til stede, får redskaber, der giver dem mulighed for at håndtere volden på en sådan måde, at klientens udviklingsperspektiv fastholdes.

Målgruppe:
Omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, PGU"ere m.fl.

Kviknummer:
787409ams2010

Addresse:
Arvikavej 7
7800 Skive

Kontaktperson:
Pernille Brunsgaard Husted
Tel: 8912 4404

Startdato:
28-09-2020

Varighed:
5 dage

Min. antal deltagere:
22

Antal ledige pladser:
24

Max. antal deltagere:
25

Dage for afholdelse:
28-09-2020 - 02-10-2020

Sidste tilmelding:
03-08-2020

Tilmeld kursus