+45 89 12 44 00
skive@sosu-stv.dk

Lær mere om, og bliv bedre til at dokumentere

AMU nummer: 40142

Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde

Beskrivelse:
Deltageren kan indgå i arbejdet med at dokumentere og evaluere målene i pædagogisk arbejde eller social- og sundhedsarbejde. Deltageren har kendskab til forskellige former for dokumentation som en måde at præcisere og udvikle opstillede mål og metoder på og kan inddrage de retslige og etiske aspekter i valget af dokumentationsformer. Deltageren kan indgå i arbejdet med at iagttage, beskrive og analysere egen daglig praksis med henblik på en vurdering af, om denne leder frem mod de opstillede mål og en udvikling af praksis. Deltageren kan videregive observationer til relevante samarbejdspartnere og indgå i dialog med disse om fremtidige handlemuligheder.

Formål:
Deltagerne kan indgå i arbejdet med at dokumentere og evaluere målene i pædagogisk arbejde eller social- og sundhedsarbejde. De har kendskab til forskellige former for dokumentation som en måde at præcisere og udvikle opstillede mål og metoder på.

Målgruppe:
Pædagogmedhjælpere, dagplejere, klubmedarbejdere, omsorgsmedhjælpere, social- og sundhedshjælpere og -assistenter og andre med lignende jobfunktioner.


AMU nummer: 40138

Implementering af handleplaner ifølge serviceloven

Beskrivelse:
Deltageren forstår hensigten med handleplaner ifølge serviceloven og kan indgå i arbejdet med at udarbejde brugerens individuelle handleplan og omsætte den til mål for det daglige arbejde. Endvidere kan deltageren anvende, opfølge og evaluere den individuelle handleplan. I alle faser af arbejdet med handleplanen kan deltageren håndtere de etiske aspekter.

Formål:
Deltageren kan indgå i samarbejdet med brugere og øvrige samarbejdspartnere i udarbejdelse, anvendelse, opfølgning og evaluering af individuelle handleplaner ifølge serviceloven.

Målgruppe:
Medhjælpere på døgninstitutioner, familieplejere, værkstedsassistenter, omsorgsmedhjælpere, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, plejehjemsassistenter, plejere, sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, personlige hjælpere og ledsagere samt klubmedarbejdere.


Kviknummer:
787409ams2111

Addresse:
Arvikavej 7
7800 Skive

Kontaktperson:
Pernille Brunsgaard Husted
Tel: 89124404

Startdato:
12-01-2021

Varighed:
5 dage

Min. antal deltagere:
22

Antal ledige pladser:
24

Max. antal deltagere:
25

Dage for afholdelse:
12-01-2021 - 14-01-2021
01-02-2021 - 02-02-2021

Sidste tilmelding:
17-11-2020

Tilmeldingsfristen er overskredet. Ønsker du at deltage i kurset, så kontakt skolen på tel. 89124404.