+45 89 12 44 00
skive@sosu-stv.dk

Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m. (Temadag)

AMU nummer: 42929

Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m. (Temadag)

Beskrivelse:
I samarbejde med kolleger og/eller bruger/borger/barn/patient og evt. pårørende kan deltageren medvirke i kreative og innovative processer, der understøtter udviklingen af f.eks. arbejdsmiljø og arbejdsprocesser. Deltageren kan bruge redskaber og metoder, der kan styrke udviklingen af innovative løsninger i den daglige praksis. Deltageren kender betydningen af at arbejde innovativt inden for jobområdet og kan, når det er relevant, bidrage med ideer eller løsninger, der tager højde for gældende lovgivning.

Formål:
Deltageren kender betydningen af at arbejde innovativt inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område og kan bruge redskaber og metoder, der kan styrke udviklingen af innovative løsninger i den daglige praksis. Deltageren kan medvirke i kreative og innovative processer.

Målgruppe:
Uddannelsen retter sig mod faglærte og ufaglærte, som arbejder inden for social- og sundhedssektoren og den pædagogiske sektor med ydelser under forandring eller i organisationer under forandring. Det kan f.eks. være pædagogmedhjælpere, omsorgsmedhjælpere, pædagogiske assistenter, klubmedarbejdere, værkstedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, plejere, social- og sundhedsassistenter, portører m.fl.

Kviknummer:
787409ams2043

Addresse:
Arvikavej 7
7800 Skive

Kontaktperson:
Pernille Brunsgaard Husted
Tel: 8912 4404

Startdato:
07-12-2020

Varighed:
2 dage

Min. antal deltagere:
22

Antal ledige pladser:
2

Max. antal deltagere:
30

Dage for afholdelse:
31-08-2020
07-12-2020

Sidste tilmelding:
31-08-2020

Tilmeldingsfristen er overskredet. Ønsker du at deltage i kurset, så kontakt skolen på tel. 8912 4404.