Telefon +45 89 12 44 00
E-mail skive@sosu-stv.dk

Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling

AMU nummer: 42930

Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling

Beskrivelse:
Deltageren kan som medarbejder bidrage til at igangsætte, deltage i og gennemføre innovative processer i det daglige arbejde i samarbejde med kolleger og/eller bruger/borger/barn/patient og evt. pårørende. I det arbejde kan deltageren anvende relevante redskaber og kreative metoder. Deltageren kan medvirke til at vurdere ressourcemæssig bæredygtighed og konsekvenser af de innovative tiltag. I den forbindelse kan deltageren, når det er relevant, tage højde for gældende lovgivning inden for jobområdet. Deltageren kan medvirke til implementering af innovative tiltag i organisationen, bl.a. gennem formidling og videndeling.

Formål:
Deltageren kan bidrage til at igangsætte og gennemføre innovative processer inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område og medvirke til at vurdere ressourcemæssig bæredygtighed og konsekvenser af de innovative tiltag. Deltageren kan understøtte implementering af innovative tiltag i organisationen, bl.a. gennem formidling og videndeling.

Målgruppe:
Uddannelsen retter sig mod faglærte og ufaglærte, som enten deltager i eller leder udviklingsarbejde i organisationer eller arbejder med ydelser under forandring inden for social- og sundhedssektoren og den pædagogiske sektor. Det kan f.eks. være pædagogmedhjælpere, omsorgsmedhjælpere, pædagogiske assistenter, klubmedarbejdere, værkstedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, plejere, social- og sundhedsassistenter, portører m.fl.

Kviknummer:
787409amrs2223

Adresse:
Arvikavej 7
7800 Skive

Kontaktperson:
Pernille Brunsgaard Husted
Tel: 8912 4404

Startdato:
24-11-2022

Varighed:
2 dage

Min. antal deltagere:
22

Antal ledige pladser:
3

Max. antal deltagere:
25

Dage for afholdelse:
23-06-2022
24-11-2022

Sidste tilmelding:
13-06-2022

Tilmeldingsfristen er overskredet. Ønsker du at deltage i kurset, så kontakt skolen på tel. 8912 4404.