Telefon +45 89 12 44 00
E-mail skive@sosu-stv.dk

Injektion af medicin - FOA

AMU nummer: 47968

Injektion af medicin - FOA

Beskrivelse:
På baggrund af tidligere erhvervet viden om lægemidlers virkning og bivirkning kan deltageren udføre subkutan og intramuskulær injektion af almen somatiske lægemidler og mest anvendte psykofarmaka. Deltageren kan på baggrund af viden om hud og musklers anatomi og fysiologi begrunde valg af injektionsteknik og informere borgeren om de handlinger, der skal foregå. På baggrund af viden om lægemidlers subkutane og intramuskulære optagelse, kan deltageren handle hensigtsmæssigt på afvigelser fra normale lokale reaktioner ved injektion, herunder videregive relevante observationer til tværfaglige samarbejdspartnere. Deltageren kan gennemføre en injektion hygiejnisk og sikkerhedsmæssigt korrekt i henhold til gældende retningslinjer.

Formål:
Efter uddannelsen kan du udføre subkutan og intramuskulær injektion af almen somatiske lægemidler og mest anvendte psykofarmaka. Du kan vælge injektionssted og -teknik og informere borgeren om dine handlinger, og du har kendskab til virkning og bivirkning ved subkutan og intramuskulær injektion af lægemidler. Du kan desuden gennemføre en injektion hygiejnisk og sikkerhedsmæssigt korrekt.

Målgruppe:
Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring fra arbejdet som social- og sundhedsassistenter.

Kviknummer:
787409amrt2222

Adresse:
Sydhavnsvej 13
7700 Thisted

Kontaktperson:
Pernille Brunsgaard Husted
Tel: 8912 4404

Startdato:
23-08-2022

Varighed:
1 dag

Min. antal deltagere:
22

Antal ledige pladser:
19

Max. antal deltagere:
30

Dage for afholdelse:
23-08-2022
31-08-2022

Sidste tilmelding:
28-06-2022

Tilmeld kursus