+45 89 12 44 00
skive@sosu-stv.dk

update 29. januar 2021:

Efter regeringens pressemøde den 28. januar må vi erkende, at nedlukningen forlænges til og med den 28. februar.

Der er antydet nogle "sprækker" i nedlukningen, der betyder, at de yngste skoleelever måske kan komme tilbage i skolen inden da. Vi skal dog ikke regne med, at vi kan åbne op inden marts.

Men lykkes den nationale indsats i forhold til at få smittetallene yderligere ned, kan vi håbe på at vende tilbage i marts, så de nuværende begrænsninger fortsætter indtil videre uændret.

Undervisningen finder fortsat sted som fjernundervisning.

De fleste prøver aflyses og erstattes af standpunkter, der ophøjes til prøvekarakterer.

Der kan fortsat være situationer, hvor hold eller elever inviteres ind på skolen. Det sker på baggrund af en faglig vurdering af behovet.
Der kan også være dele af undervisningen, som skal gives inde på skolen.
Vi gør det efter alle de gældende retningslinjer for forebyggelse af smittespredning.

Det er eksempelvis gået godt med at få gjort rigtig mange GF2'ere klar til at få udstyr og introduktion, så alle kan modtage undervisning hjemmefra. På trods af begrænsningerne lykkes vi heldigvis med meget, og det vil vi gerne fortsætte med.

Følg fortsat med på ElevZite og i Holdets Rum på Moodle.

Vejledning til elever ift. problemstillinger ifm. COVID-19

Formålet med denne vejledning er, at du som elev ved, hvordan du skal forholde dig ift. COVID-19 relaterede problemstillinger – herunder din egen sygdom, smitterisiko, sygdom hos nære pårørende m.v.

Social- og Sundhedsskolen STV følger alle retningslinjer for grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser på Børne- og Undervisningsministeriets område ifm. forebyggelse af smittespredning af COVID-19.

De aktuelle retningslinjer fra ministeriet kan findes her.

Mundbind påkrævet

Fra og med torsdag den 29. oktober gælder et udvidet påbud om at bære mundbind.

Der skal elever og medarbejdere bære mundbind, når de bevæger sig rundt til og fra lokaler, og færdes på skolens fællesarealer indendørs. 

Når du sidder ned i det lokale, du vil tage ophold i – hvad enten det er undervisningslokaler eller på kontoret - kan du tage mundbindet af.

Mundbind


Hvis du er syg med COVID-19 relaterede symptomer

Du skal ringe ind til administrationen mellem kl. 7.30 og 8.00 på første sygedag.

Du skal også give din arbejdsgiver besked, hvis du har en uddannelseskontrakt.


Ved positivt testsvar

Hvis du testes positiv med COVID-19 skal du kontakte både skole og arbejdsgiver så hurtigt som muligt. Hvis du som elev også har symptomer på COVID-19, må du først møde op på skolen igen, når du har været symptomfri i 48 timer.

Man regnes også for smittet, hvis man er testes positiv for coronavirus, selvom man ikke har symptomer. I sådanne tilfælde gælder følgende:

Hvis du ikke har symptomer, skal du blive hjemme i 7 dage efter testen er taget, og du anses herefter for at være smittefri.

Hvis du undervejs i de 7 dage udvikler symptomer, skal du blive hjemme indtil 48 timer efter, symptomerne er ophørt.

(Man kan ikke teste igen efter COVID-19 positiv tests – tidligst otte uger efter)

Deltagelse i fjernundervisning (nødundervisning) som følge af COVID-19 problemstillinger

OBS! Vi gør opmærksom på, at fjernundervisning kun er for elever, der ikke er syge, men har symptomer eller andre problemstillinger relateret til COVID-19.

På første dagen ringer du ind til skolens administration mellem kl. 7.30 og 8.00 og opgiver følgende oplysninger:

  • Navn
  • Cpr
  • Tlf.nr.
  • Hold
  • Sygdom relateret til COVID-19 – hvis ja - symptomer
  • Relation (hvis ikke selv symptomer)
  • Dato for evt. test


SKIVE

Arvikavej 7

7800 Skive

Tlf.: 89 12 44 00

THISTED

Lerpyttervej 56

7700 Thisted

Tlf.: 89 12 44 50

VIBORG

Reberbanen 11

8800 Viborg

Tlf.: 89 12 44 00

Du kobler dig herefter på linket til fjernundervisning (nødundervisning) på Moodle, inden undervisningen går i gang, så du er klar, når undervisningen starter – ellers risikerer du, at blive registreret med uoplyst fravær.

På 2. dagen og evt. efterfølgende dage sender du en mail til dagens underviser og logger dig ligeledes på fjernundervisningen (nødundervisning), indtil du igen kan følge undervisningen på skolen.

Til din orientering oplyser underviseren, hvorvidt du deltager i fjernundervisning (nødundervisning) til elevadministrationen.

Smitte/Smitterisiko i 3. led

OBS! Smittet i 3. led (fx barns klassekammerat) skal du møde op, hvis du er symptomfri, med mindre du har en aftale med din arbejdsgiver.