Autorisation

Autorisation
Autorisation uden papir.
Social- og sundhedsassistenter og andet autoriseret sundhedspersonale får ikke længere papir på deres autorisation.

I stedet bliver bekræftelsen på autorisationen sendt på e-mail. 

Overgangen til elektronisk bekræftelse vil gælde autorisation, tilladelse til selvstændigt virke og speciallæge- eller specialtandlægeanerkendelse.

Baggrunden for den nye praksis er først og fremmest, at alle kan finde oplysninger om, hvem der er autoriseret på nettet, og der derfor ikke er behov for et traditionelt papirbevis.

Den nye procedure vil samtidig betyde, at man vil få bekræftelse på autorisation hurtigere.

Alle autoriserede kan findes på nettet i Sundhedsstyrelsens autorisationsregister
Alle autoriserede sundhedspersoner bliver optaget i Sundhedsstyrelsens autorisationsregister, som er offentligt tilgængeligt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Her kan arbejdsgivere, patienter, medier og andre finde oplysninger om sundhedspersoners navn, autorisationsdato, fødselsdato, faggruppe samt eventuelle datoer for opnåelsen af selvstændigt virke, speciallæge- samt specialtandlægeanerkendelse.

Registeret opdateres løbende. Det betyder, at sundhedspersonen senest to dage efter autorisation kan findes i registeret.

Søg autorisation på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

1. Gå ind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 
2. Vælg social- og sundhedsassistent
3. Udfyld ansøgningsskemaet
4. Betal gebyr for din autorisation
5. Afvent bekræftelse via mail

Tre kriterier skal være opfyldt, for at du kan blive autoriseret:

• Sundhedsstyrelsen skal have modtaget din ansøgning
• Betaling for autorisation skal være gennemført
• Sundhedsstyrelsen skal have modtaget indstillingslister fra de enkelte uddannelsesinstitutioner

Indstillingslisterne sendes typisk først til Sundhedsstyrelsen efter der er afholdt dimission. Styrelsen bestræber sig på at udsende meddelelse om autorisation indenfor 14 dage efter, de tre oven-stående krav er opfyldt.

Autorisations formål
Autorisationen giver indehaveren ret til at anvende en bestemt titel, for eksempel sygeplejerske eller bioanalytiker. Formålet med autorisationen er at styrke patientsikkerheden og fremme kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser.

For nogle sundhedspersoner giver autorisationen derudover eneret til at udøve en bestemt sundhedsfaglig virksomhed. Det gælder: Læger, tandlæger, kiropraktorer, jordemødre, kliniske tandtek-nikere, optikere og kontaktlinseoptikere samt tandplejere.

For yderligere oplysninger se link til Autorisationsloven,
LBK nr. 1350 af 17/12/2008.